Adaptabilita

0

Představuje soubor schopností, které usnadňují aktivní přizpůsobení se sociálnímu prostředí. V organizaci to zahrnuje například přizpůsobení se firemní kultuře. Průběh adaptace a úroveň adaptovanosti zaměstnance jsou závislé na osobnostních předpokladech jedince a také na objektivních podmínkách práce.

Dobrá adaptabilita se projevuje:

  • zdravým pohledem na život a životním optimismem
  • realistickým přístupem k novým podmínkám
  • realistickým pojímání sebe samého
  • sociální a emocionální zralostí, sebekontrolou
  • přiměřenou sebedůvěrou
Previous article Blockchain
Next article Maladaptace
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.