Adaptabilita

0

Představuje soubor schopností, které usnadňují aktivní přizpůsobení se sociálnímu prostředí. V organizaci to zahrnuje například přizpůsobení se firemní kultuře. Průběh adaptace a úroveň adaptovanosti zaměstnance jsou závislé na osobnostních předpokladech jedince a také na objektivních podmínkách práce.

Dobrá adaptabilita se projevuje:

  • zdravým pohledem na život a životním optimismem
  • realistickým přístupem k novým podmínkám
  • realistickým pojímání sebe samého
  • sociální a emocionální zralostí, sebekontrolou
  • přiměřenou sebedůvěrou

Previous article Blockchain
Next article Maladaptace
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.