Adaptabilita

  89

  Představuje soubor schopností, které usnadňují aktivní přizpůsobení se sociálnímu prostředí. V organizaci to zahrnuje například přizpůsobení se firemní kultuře. Průběh adaptace a úroveň adaptovanosti zaměstnance jsou závislé na osobnostních předpokladech jedince a také na objektivních podmínkách práce.

  Dobrá adaptabilita se projevuje:

  • zdravým pohledem na život a životním optimismem
  • realistickým přístupem k novým podmínkám
  • realistickým pojímání sebe samého
  • sociální a emocionální zralostí, sebekontrolou
  • přiměřenou sebedůvěrou
  - Reklama -