Adaptabilita

0

Představuje soubor schopností, které usnadňují aktivní přizpůsobení se sociálnímu prostředí. V organizaci to zahrnuje například přizpůsobení se firemní kultuře. Průběh adaptace a úroveň adaptovanosti zaměstnance jsou závislé na osobnostních předpokladech jedince a také na objektivních podmínkách práce.

Dobrá adaptabilita se projevuje:

  • zdravým pohledem na život a životním optimismem
  • realistickým přístupem k novým podmínkám
  • realistickým pojímání sebe samého
  • sociální a emocionální zralostí, sebekontrolou
  • přiměřenou sebedůvěrou

Previous article Blockchain
Next article Maladaptace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.