Adaptace zaměstnance – Onboarding

0

Jde o systémové začlenění nového zaměstnance do pracovního prostředí a systému organizace. Součástí jsou i právní a administrativní kroky spojené s uvedením zaměstnance do nové role, funkce, pozice.

Adaptace má dvě části, první probíhá pod vedením HR/ personálního oddělení, kde je představena struktura, strategie firmy a zároveň předány informační materiály – handbook, obsahující např. přehled o firmě, pravidla, procesy, zodpovědnosti atd.

V druhé fázi je zaměstnanec předán přímému nadřízenému, který ho seznámí s prostředím, výkonem práce, obsahem pracovních činností a kolegy.

Dobrý onboarding snižuje fluktuaci zaměstnanců během prvních měsíců práce a vede k naplnění cílů adaptace zaměstnance. Zaměstnanec v co nejkratší době dosáhne požadovaného pracovního výkonu, překlenutím úvodní fáze, kdy je pro zaměstnance prostředí cizí a neznámé. Dojde k vytvoření pozitivního vztahu k organizaci.

Previous article Staffing
Next article Participativní management
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.