Adaptace zaměstnance – Onboarding

  0

  Jde o systémové začlenění nového zaměstnance do pracovního prostředí a systému organizace. Součástí jsou i právní a administrativní kroky spojené s uvedením zaměstnance do nové role, funkce, pozice.

  Adaptace má dvě části, první probíhá pod vedením HR/ personálního oddělení, kde je představena struktura, strategie firmy a zároveň předány informační materiály – handbook, obsahující např. přehled o firmě, pravidla, procesy, zodpovědnosti atd.

  V druhé fázi je zaměstnanec předán přímému nadřízenému, který ho seznámí s prostředím, výkonem práce, obsahem pracovních činností a kolegy.

  Dobrý onboarding snižuje fluktuaci zaměstnanců během prvních měsíců práce a vede k naplnění cílů adaptace zaměstnance. Zaměstnanec v co nejkratší době dosáhne požadovaného pracovního výkonu, překlenutím úvodní fáze, kdy je pro zaměstnance prostředí cizí a neznámé. Dojde k vytvoření pozitivního vztahu k organizaci.

  Previous article Staffing
  Next article Participativní management
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.