Adaptační programy

    9

    Pokud se organizace chystá přijmout více nových zaměstnanců, je vhodné zorganizovat formální informační kurz nebo program pro skupinu nových pracovníků, kde získají potřebné informace všichni současně. Adaptační program obsahuje to, co pracovník potřebuje pro dobrý start v organizaci, jedná se třeba o příručku, brožurku, která obsahuje to, co se nový pracovník potřebuje dozvědět, ale je to i materiál o charakteristice organizace, její historie, produkty, organizační uspořádání a základní pracovní podmínky. Program obsahuje propracované etapy adaptačního procesu a neopomíjí žádnou ze zákonitostí dobré adaptace.

    - Reklama -