Agilní manažer

0

Agilní manažeři musí vytvořit prostředí, ve kterém se organizují lidé a týmy. Agilní manažer je znalec pro změnu organizace a měl by být jednou z osob, které organizaci vedou k agilitě. Realizuje posílení hranic jak v týmu, tak mezi týmem a zbytkem organizace. Je jedna z osob spravujících portfolio projektů.

Agilní manažer je vlastník projektu

Je vlastníkem produktu, ale ve větším měřítku se vždy ptá, jaký je projekt s nejvyšší obchodní hodnotou v organizaci. Používá štíhlé myšlení ke zlepšení organizačního toku tak, aby hodnota, kterou týmy přinášejí, mohla být doručena bez prodlení. Odstraňuje organizační překážky, které blokují týmy, aby zákazníkům poskytovaly hodnotu. Trénuje agilní týmy, které mu pomohou dosáhnout fantastických výsledků.

Previous article Agilní management
Next article Krizová situace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.