Agilní manažer

0

Agilní manažeři musí vytvořit prostředí, ve kterém se organizují lidé a týmy. Agilní manažer je znalec pro změnu organizace a měl by být jednou z osob, které organizaci vedou k agilitě. Realizuje posílení hranic jak v týmu, tak mezi týmem a zbytkem organizace. Je jedna z osob spravujících portfolio projektů.

Agilní manažer je vlastník projektu

Je vlastníkem produktu, ale ve větším měřítku se vždy ptá, jaký je projekt s nejvyšší obchodní hodnotou v organizaci. Používá štíhlé myšlení ke zlepšení organizačního toku tak, aby hodnota, kterou týmy přinášejí, mohla být doručena bez prodlení. Odstraňuje organizační překážky, které blokují týmy, aby zákazníkům poskytovaly hodnotu. Trénuje agilní týmy, které mu pomohou dosáhnout fantastických výsledků.

Previous article Agilní management
Next article Krizová situace
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.