Aktivní naslouchání

0

Aktivní naslouchání je základní sociální dovedností, která umožňuje být v dobrém kontaktu s komunikačním partnerem a vytvoří mu prostor pro vyčerpávající sdělení. Jednoznačně přináší výhodu oběma účastníkům a je jen jednou z mnoha forem naslouchání.

Aktivně naslouchat znamená nechat stranou svůj vnitřní svět, své potřeby, emoce a sebeprosazení, také to neznamená souhlasit, ale chtít se dozvědět, co si myslí ten druhý.

 

Previous article Manažerský audit
Next article Komunikace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.