Analýza pracovních místa

    35

    Analýza pracovního místa, také někdy používáme název analýza náplně práce, je základním kamenem veškeré personální práce v organizaci. Zahrnuje sběr informací o pracovních místech v organizaci, jejich popis a specifikaci požadavků dle konkrétních pracovních míst na pracovníky.

    Analýza se provádí především při samotné tvorbě nových pracovních míst. Informace lze také získat formou personálního auditu, reorganizaci nebo při změně organizační struktury.

    Pro přehled o pracovních náplních můžete navštívit třeba Národní soustavu povolání.

    - Reklama -