Analýza rozvojových potřeb

0

Analýzou rozvojových potřeb označujeme proces identifikace klíčových oblastí a konkrétních potřeb pro další rozvoj. Rozvojovou potřebou pak může být buď posílení aktuálního výkonu v nějaké oblasti, nebo odstranění aktuálních rezerv. Zjištění získaná analýzou rozvojových potřeb také poskytují informaci o tom, zda je problém možné odstranit tréninkem, nebo zda je jeho příčina jinde než ve schopnostech zaměstnance. Z hlediska zaměření analýzy rozvojových potřeb rozlišujeme analýzy, které usilují o identifikaci rozvojových potřeb celé organizace nebo analýzu zaměřenou na jednotlivce a analýzu operační, která se zaměřuje na jednotlivé pracovní úkoly.

Previous article Učící se organizace
Next article Budování týmu – Team building (TB)
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.