Analýza rozvojových potřeb

    120

    Analýzou rozvojových potřeb označujeme proces identifikace klíčových oblastí a konkrétních potřeb pro další rozvoj. Rozvojovou potřebou pak může být buď posílení aktuálního výkonu v nějaké oblasti, nebo odstranění aktuálních rezerv. Zjištění získaná analýzou rozvojových potřeb také poskytují informaci o tom, zda je problém možné odstranit tréninkem, nebo zda je jeho příčina jinde než ve schopnostech zaměstnance. Z hlediska zaměření analýzy rozvojových potřeb rozlišujeme analýzy, které usilují o identifikaci rozvojových potřeb celé organizace nebo analýzu zaměřenou na jednotlivce a analýzu operační, která se zaměřuje na jednotlivé pracovní úkoly.

    - Reklama -