Analýza rozvojových potřeb

0

Analýzou rozvojových potřeb označujeme proces identifikace klíčových oblastí a konkrétních potřeb pro další rozvoj. Rozvojovou potřebou pak může být buď posílení aktuálního výkonu v nějaké oblasti, nebo odstranění aktuálních rezerv. Zjištění získaná analýzou rozvojových potřeb také poskytují informaci o tom, zda je problém možné odstranit tréninkem, nebo zda je jeho příčina jinde než ve schopnostech zaměstnance. Z hlediska zaměření analýzy rozvojových potřeb rozlišujeme analýzy, které usilují o identifikaci rozvojových potřeb celé organizace nebo analýzu zaměřenou na jednotlivce a analýzu operační, která se zaměřuje na jednotlivé pracovní úkoly.

Previous article Učící se organizace
Next article Budování týmu – Team building (TB)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.