Anatomie kompetence

0

a) Naše dovednosti zajišťují, že jsme schopni vykonávat činnosti související s fyzickým nebo duševním úkolem. Pro úspěšné splnění našeho úkolu je podle jeho složitosti potřeba různé množství dovedností.

b) Znalosti, kterými disponujeme, jsou všechny poznatky o konkrétní oblasti, která souvisí s naší prací vykonávanou na dané pozici.

c) Sociální role, kterou máme, nás ukazuje na veřejnosti. Role obsahuje naše hodnoty a také myšlenky.

d) Vnímání sebe sama a naše víra ve vlastní schopnosti. Vnímání odráží naši identitu a ukazuje pohled na nás samotné.

e) Povahové rysy jsou charakteristiky, které nám umožňující reakce na situace nebo na informace, které přicházející z vnějšího prostředí. Sem patří vrozené nebo hluboké charakteristiky naší osobnosti.

f) Motivy jsou naše vnitřní pohnutky, touhy, které vzbuzují a udržují naši aktivitu.

Previous article Analýza pracovních míst
Next article Animizmus
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.