Anatomie kompetence

  0

  a) Naše dovednosti zajišťují, že jsme schopni vykonávat činnosti související s fyzickým nebo duševním úkolem. Pro úspěšné splnění našeho úkolu je podle jeho složitosti potřeba různé množství dovedností.

  b) Znalosti, kterými disponujeme, jsou všechny poznatky o konkrétní oblasti, která souvisí s naší prací vykonávanou na dané pozici.

  c) Sociální role, kterou máme, nás ukazuje na veřejnosti. Role obsahuje naše hodnoty a také myšlenky.

  d) Vnímání sebe sama a naše víra ve vlastní schopnosti. Vnímání odráží naši identitu a ukazuje pohled na nás samotné.

  e) Povahové rysy jsou charakteristiky, které nám umožňující reakce na situace nebo na informace, které přicházející z vnějšího prostředí. Sem patří vrozené nebo hluboké charakteristiky naší osobnosti.

  f) Motivy jsou naše vnitřní pohnutky, touhy, které vzbuzují a udržují naši aktivitu.

  Previous article Analýza pracovních míst
  Next article Animizmus
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.