Anatomie kompetence

0

a) Naše dovednosti zajišťují, že jsme schopni vykonávat činnosti související s fyzickým nebo duševním úkolem. Pro úspěšné splnění našeho úkolu je podle jeho složitosti potřeba různé množství dovedností.

b) Znalosti, kterými disponujeme, jsou všechny poznatky o konkrétní oblasti, která souvisí s naší prací vykonávanou na dané pozici.

c) Sociální role, kterou máme, nás ukazuje na veřejnosti. Role obsahuje naše hodnoty a také myšlenky.

d) Vnímání sebe sama a naše víra ve vlastní schopnosti. Vnímání odráží naši identitu a ukazuje pohled na nás samotné.

e) Povahové rysy jsou charakteristiky, které nám umožňující reakce na situace nebo na informace, které přicházející z vnějšího prostředí. Sem patří vrozené nebo hluboké charakteristiky naší osobnosti.

f) Motivy jsou naše vnitřní pohnutky, touhy, které vzbuzují a udržují naši aktivitu.

Previous article Analýza pracovních míst
Next article Animizmus
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.