Anatomie kompetence

  21

  a) Naše dovednosti zajišťují, že jsme schopni vykonávat činnosti související s fyzickým nebo duševním úkolem. Pro úspěšné splnění našeho úkolu je podle jeho složitosti potřeba různé množství dovedností.

  b) Znalosti, kterými disponujeme, jsou všechny poznatky o konkrétní oblasti, která souvisí s naší prací vykonávanou na dané pozici.

  c) Sociální role, kterou máme, nás ukazuje na veřejnosti. Role obsahuje naše hodnoty a také myšlenky.

  d) Vnímání sebe sama a naše víra ve vlastní schopnosti. Vnímání odráží naši identitu a ukazuje pohled na nás samotné.

  e) Povahové rysy jsou charakteristiky, které nám umožňující reakce na situace nebo na informace, které přicházející z vnějšího prostředí. Sem patří vrozené nebo hluboké charakteristiky naší osobnosti.

  f) Motivy jsou naše vnitřní pohnutky, touhy, které vzbuzují a udržují naši aktivitu.

  - Reklama -