Anticipační socializace

0

Tato socializace znamená, že se zaměstnanec – jedinec připravuje na členství v sociální skupině a osvojuje si její normativní a také hodnotový systém, včetně vzorců chování. Jeho adaptace je pak poměrně rychlá, protože členství bylo anticipováno, tedy předběžně.

Previous article Nová psychologická smlouva
Next article Counselling
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.