Anticipační socializace

0

Tato socializace znamená, že se zaměstnanec – jedinec připravuje na členství v sociální skupině a osvojuje si její normativní a také hodnotový systém, včetně vzorců chování. Jeho adaptace je pak poměrně rychlá, protože členství bylo anticipováno, tedy předběžně.

Previous article Nová psychologická smlouva
Next article Counselling
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.