Anticipační socializace

    53

    Tato socializace znamená, že se zaměstnanec – jedinec připravuje na členství v sociální skupině a osvojuje si její normativní a také hodnotový systém, včetně vzorců chování. Jeho adaptace je pak poměrně rychlá, protože členství bylo anticipováno, tedy předběžně.

    - Reklama -