Anticipační socializace

0

Tato socializace znamená, že se zaměstnanec – jedinec připravuje na členství v sociální skupině a osvojuje si její normativní a také hodnotový systém, včetně vzorců chování. Jeho adaptace je pak poměrně rychlá, protože členství bylo anticipováno, tedy předběžně.

Previous article Nová psychologická smlouva
Next article Counselling
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.