Assessment centrum

    102

    Jedná se o téma z oblasti výběru a hodnocení pracovníků. Assessment centrum je komplexní metoda určená k hodnocení kandidátů nebo jednotlivců za účelem výběru zaměstnanců a využívá se také k identifikování a rozvíjení schopností a dovedností. Tato metoda spočívá v pozorování chování účastníků v různých typech situací, od modelových situací, až po individuální rozhovory a testy. Podmínkou AC je vždy zařazení jedné modelové situace. Chování každého zúčastněného je pozorováno a zaznamenáváno určitým počtem posuzovatelů. Vše se hodnotí v předem stanovených kompetencích, které byly vybrány na základě analýzy dané pracovní pozice. Nevýhodou metody AC je finanční, časová i personální náročnost, kvůli které se nedoporučuje využívat AC k hodnocení velkého množství lidí na nižších pracovních pozicích. Bez kvalitních posuzovatelů je metoda AC bezcenná.

    - Reklama -