Assessment centrum

0

Jedná se o téma z oblasti výběru a hodnocení pracovníků. Assessment centrum je komplexní metoda určená k hodnocení kandidátů nebo jednotlivců za účelem výběru zaměstnanců a využívá se také k identifikování a rozvíjení schopností a dovedností. Tato metoda spočívá v pozorování chování účastníků v různých typech situací, od modelových situací, až po individuální rozhovory a testy. Podmínkou AC je vždy zařazení jedné modelové situace. Chování každého zúčastněného je pozorováno a zaznamenáváno určitým počtem posuzovatelů. Vše se hodnotí v předem stanovených kompetencích, které byly vybrány na základě analýzy dané pracovní pozice. Nevýhodou metody AC je finanční, časová i personální náročnost, kvůli které se nedoporučuje využívat AC k hodnocení velkého množství lidí na nižších pracovních pozicích. Bez kvalitních posuzovatelů je metoda AC bezcenná.

Assessment centrum je především sofistikovaná metoda výběru pracovníků. Metoda tohoto centra se provádí ve skupině obvykle 4 až 8 lidí. Různá je také délka realizace tohoto centra. Assessment centrum ve svém základu umožňuje porovnávat výkony a chování více lidí, kteří jsou na jednom místě a současně plní stejné úkoly ve stejném čase.

Tento druh přijímacího pohovoru patří mezi nejnáročnější. Účastníci jsou záměrně vystavování tlaku, stresu, a různým a náročným úkolům a jejich výkony jsou pečlivě sledovány a vyhodnocovány týmem odborných hodnotitelů. Hodnotitelé jsou obvykle z řad personalistů, náborářů, psychologů, konzultantů apod.

Program je často navržen tak, aby reflektoval požadavky na profil poptávané pozice. Pro manažerské pozice je program centra zaměřen více na manažerské dovednosti, pro obchod a jiné pozice se vždy formuluje konkrétně. Vždy je centrum zaměřeno na určitou kombinaci výkonnostních, sociálních a manažerských a individuálních vlastností.

Previous article Work-Life Balance
Next article Behavioral Interview (BI) – Behaviorální pohovor
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.