Auditor

0

Auditor, je kvalifikovaný člověk, který realizuje profesionální audity. Výsledkem jeho práce je auditorská zpráva, která v sobě nese pohled na aktuální stav, zjištění a také doporučená řešení.

Previous article Audit
Next article Interim management
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.