Auditor

0

Auditor, je kvalifikovaný člověk, který realizuje profesionální audity. Výsledkem jeho práce je auditorská zpráva, která v sobě nese pohled na aktuální stav, zjištění a také doporučená řešení.

Previous article Audit
Next article Interim management
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.