Auditor

    11

    Auditor, je kvalifikovaný člověk, který realizuje profesionální audity. Výsledkem jeho práce je auditorská zpráva, která v sobě nese pohled na aktuální stav, zjištění a také doporučená řešení.

    - Reklama -