Balanced scorecard (BSC)

0

Balanced scorecard je manažerský systém řízení firmy. Prostřednictvím této metody je možné měřit výkonnost firmy dle čtyř perspektiv, kterými jsou finanční perspektiva, perspektiva zákaznická, dále interní podnikové procesy, učení se a také růst organizace. Balanced scorecard propojuje systémy řízení podniku se systémy řízení HR.

(BSC) umožňuje sladit cíle společnosti s cíli dalších celků, jako jsou oddělení nebo týmy. Zdokonaluje proces učení se a zvyšuje efektivitu do rozvoje lidského potenciálu i tím, že propojuje lidský kapitál s cíli organizace.

Previous article Personální audit
Next article Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.