Balanced scorecard (BSC)

    146

    Balanced scorecard je manažerský systém řízení firmy. Prostřednictvím této metody je možné měřit výkonnost firmy dle čtyř perspektiv, kterými jsou finanční perspektiva, perspektiva zákaznická, dále interní podnikové procesy, učení se a také růst organizace. Balanced scorecard propojuje systémy řízení podniku se systémy řízení HR. (BSC) umožňuje sladit cíle společnosti s cíli dalších celků, jako jsou oddělení nebo týmy. Zdokonaluje proces učení se a zvyšuje efektivitu do rozvoje lidského potenciálu i tím, že propojuje lidský kapitál s cíli organizace.

    - Reklama -