Balanced scorecard (BSC)

0

Balanced scorecard je manažerský systém řízení firmy. Prostřednictvím této metody je možné měřit výkonnost firmy dle čtyř perspektiv, kterými jsou finanční perspektiva, perspektiva zákaznická, dále interní podnikové procesy, učení se a také růst organizace. Balanced scorecard propojuje systémy řízení podniku se systémy řízení HR.

(BSC) umožňuje sladit cíle společnosti s cíli dalších celků, jako jsou oddělení nebo týmy. Zdokonaluje proces učení se a zvyšuje efektivitu do rozvoje lidského potenciálu i tím, že propojuje lidský kapitál s cíli organizace.

Previous article Personální audit
Next article Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.