Balanced scorecard (BSC)

0

Balanced scorecard je manažerský systém řízení firmy. Prostřednictvím této metody je možné měřit výkonnost firmy dle čtyř perspektiv, kterými jsou finanční perspektiva, perspektiva zákaznická, dále interní podnikové procesy, učení se a také růst organizace. Balanced scorecard propojuje systémy řízení podniku se systémy řízení HR.

(BSC) umožňuje sladit cíle společnosti s cíli dalších celků, jako jsou oddělení nebo týmy. Zdokonaluje proces učení se a zvyšuje efektivitu do rozvoje lidského potenciálu i tím, že propojuje lidský kapitál s cíli organizace.

Previous article Personální audit
Next article Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.