Behavioral Interview (BI) – Behaviorální pohovor

0

Behavioral interview (BI) je metodou výběru zaměstnanců, která se zaměřuje především na předchozí a minulé pracovní zkušenosti a praxi, klade důraz na reálná fakta a příklady reálných situací v životě kandidáta.

Základní myšlenkou je, že na základě našeho chování v minulosti lze předpovídat naše chování v budoucnosti. Samo behaviorální interview vychází z analýzy pracovní pozice metodou kritických událostí, na základě, které jsou definovány parametry důležité pro výkon. Dále jsou vytvořeny otázky na to, jak se kandidát v minulosti zachoval, přičemž tyto otázky by měly zjišťovat chování relevantní pracovní realitě a definovaným parametrům.

Behaviorální rozhovor

Doplňujícími otázkami se usiluje o maximální získání detailního popisu situace, chování dotazovaného v ní a důsledků, které toto chování mělo. Metoda má vysokou shodu a je zde menší zkreslení než u jiných metod. Metoda se také ukazuje jako velmi efektivní nástroj v předpovídání pracovního výkonu kandidáta.

Previous article Assessment centrum
Next article Individuální kompetence
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.