Behavioral Interview (BI) – Behaviorální pohovor

0

Behavioral interview (BI) je metodou výběru zaměstnanců, která se zaměřuje především na předchozí a minulé pracovní zkušenosti a praxi, klade důraz na reálná fakta a příklady reálných situací v životě kandidáta.

Základní myšlenkou je, že na základě našeho chování v minulosti lze předpovídat naše chování v budoucnosti. Samo behaviorální interview vychází z analýzy pracovní pozice metodou kritických událostí, na základě, které jsou definovány parametry důležité pro výkon. Dále jsou vytvořeny otázky na to, jak se kandidát v minulosti zachoval, přičemž tyto otázky by měly zjišťovat chování relevantní pracovní realitě a definovaným parametrům.

Behaviorální rozhovor

Doplňujícími otázkami se usiluje o maximální získání detailního popisu situace, chování dotazovaného v ní a důsledků, které toto chování mělo. Metoda má vysokou shodu a je zde menší zkreslení než u jiných metod. Metoda se také ukazuje jako velmi efektivní nástroj v předpovídání pracovního výkonu kandidáta.

Previous article Assessment centrum
Next article Individuální kompetence
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.