Big Five

0

Big Five je model, který se vytvářel a ověřoval několik desetiletí, bohužel dodnes neznáme jeho autora. Big five je postaven na pěti klíčových rozměrech naší osobnosti.

1) Otevřenost vypovídá o určité citlivosti na podněty. Osoby s vysokým skóre jsou zvědavé, originální, kreativní a také intelektuální.

2) Extraverze se zaměřuje se na rozdíly v sociální oblasti lidí. Osoby s vysokým skórem extraverze jsou komunikativní a také přátelské. Tato osoby milují a preferují společnost a jsou také rádi součástí skupin a různých společenských aktivit.

3) Svědomitost je charakteristická pro kontrolu našich podnětů. Dominuje jí sebekontrola, organizování a realizování nejrůznějších úkolů. Osoby s vysokým skóre svědomitosti jsou obvykle dochvilné, spolehlivé, výkonné, uspořádané a také velice cílevědomé.

4) Čtvrtým důležitým rozměrem naší osobnosti je přívětivost. Je to především v rozměru snahy o pomoc druhým, ale také o tendenci důvěřovat druhým lidem a ve vyhledávání vzájemné spolupráce. Osoby s vysokým skóre přívětivosti jsou příjemné, vřelé a bývají citlivé.

5) Neuroticismus se popisuje tak, jak každý člověk prožívá své negativní emoce. Jde především o vnímání negativních citových stavů a celkového rozpoložení, především smutek, obavy, ale i hněv. Osoby jsou temperamentní a často náladové, mají tendence k úzkostem a depresím.

Previous article Big data
Next article Bossing
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.