Big Five

  0

  Big Five je model, který se vytvářel a ověřoval několik desetiletí, bohužel dodnes neznáme jeho autora. Big five je postaven na pěti klíčových rozměrech naší osobnosti.

  1) Otevřenost vypovídá o určité citlivosti na podněty. Osoby s vysokým skóre jsou zvědavé, originální, kreativní a také intelektuální.

  2) Extraverze se zaměřuje se na rozdíly v sociální oblasti lidí. Osoby s vysokým skórem extraverze jsou komunikativní a také přátelské. Tato osoby milují a preferují společnost a jsou také rádi součástí skupin a různých společenských aktivit.

  3) Svědomitost je charakteristická pro kontrolu našich podnětů. Dominuje jí sebekontrola, organizování a realizování nejrůznějších úkolů. Osoby s vysokým skóre svědomitosti jsou obvykle dochvilné, spolehlivé, výkonné, uspořádané a také velice cílevědomé.

  4) Čtvrtým důležitým rozměrem naší osobnosti je přívětivost. Je to především v rozměru snahy o pomoc druhým, ale také o tendenci důvěřovat druhým lidem a ve vyhledávání vzájemné spolupráce. Osoby s vysokým skóre přívětivosti jsou příjemné, vřelé a bývají citlivé.

  5) Neuroticismus se popisuje tak, jak každý člověk prožívá své negativní emoce. Jde především o vnímání negativních citových stavů a celkového rozpoložení, především smutek, obavy, ale i hněv. Osoby jsou temperamentní a často náladové, mají tendence k úzkostem a depresím.

  Previous article Big data
  Next article Bossing
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.