Bilance

0

Číselný přehled o tržbách a zdrojích, pasivech a aktivech, nákladech a výnosech apod. Rozdíl tvoří saldo.

Previous article Krizová gramotnost
Next article Bonita
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.