Bilance

0

Číselný přehled o tržbách a zdrojích, pasivech a aktivech, nákladech a výnosech apod. Rozdíl tvoří saldo.

Previous article Krizová gramotnost
Next article Bonita
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.