Bilance

0

Číselný přehled o tržbách a zdrojích, pasivech a aktivech, nákladech a výnosech apod. Rozdíl tvoří saldo.

Previous article Krizová gramotnost
Next article Bonita
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.