Bonita

    0

    Bonita podniku nebo firmy. Schopnost podniku zhodnotit kapitál, přinášet efekty, plnit závazky, měří se celou řadou ukazatelů.

    Previous article Bilance
    Next article Core business
    Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.