Bonita

0

Bonita podniku nebo firmy. Schopnost podniku zhodnotit kapitál, přinášet efekty, plnit závazky, měří se celou řadou ukazatelů.

Previous article Bilance
Next article Core business
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.