Bonita

0

Bonita podniku nebo firmy. Schopnost podniku zhodnotit kapitál, přinášet efekty, plnit závazky, měří se celou řadou ukazatelů.

Previous article Bilance
Next article Core business
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.