Bonita

0

Bonita podniku nebo firmy. Schopnost podniku zhodnotit kapitál, přinášet efekty, plnit závazky, měří se celou řadou ukazatelů.

Previous article Bilance
Next article Core business
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.