Boreout

0

Je obvykle popisovaný jako protějšek k vyhoření – burnoutu – syndromu vyhoření. Jeho hlavní popis lze poskládat ze slov: nevytíženost, nezájem a nuda. Vše je doprovázeno určitým druhem chování, kdy zaměstnanec má tendenci působit při práci tak, aby vypadal jako vytížený.

Nutné je zmínit to, že boreout není stejný jako lenost. Obvykle ten, kdo trpí boreoutem pracovat chce a také hledá výzvu a uznání v zaměstnání. Jeden směr definuje boreout jako stav, kdy může být zaměstnanec kvantitativně nevytížen, tedy nemá dostatek práce. Další směr je takový, že může být kvalitativně nevytížen, tedy nemá dostatek vzrušující a náročné práce.

Boreout a jeho dopad je jednoznačný, zaměstnanec ztrácí zájem o úkoly a své povinnosti. Úkoly a problémy zaměstnavatele, jsou mu zcela lhostejné.

Previous article Syndrom vyhoření
Next article Burnout
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.