Bossing

0

Příčinou bossingu může být strach o vlastní pozici, obavy z erudovanosti podřízeného, který by mohl jeho pozici ohrozit. Dalším spouštěčem může být „tlak shora“, kdy na podřízeného vedoucí přináší frustraci z vlastního neúspěchu. „Boss“ má tak širokou škálu možností, jak svému podřízenému znepříjemnit život i jeho práci.

Velmi oblíbené je zesměšňování, podceňování, zpochybňování znalostí, neúcta, pověřování nesplnitelnými úkoly, ukládání kontrolních otázek atd.

Bossing je prováděn promyšleně, systematicky, se zapojením dalších kolegů, takže se propojuje s formami mobbingu. Je rafinovanější, protože ze začátku probíhá nenápadně a skrytě, ale později přerůstá do otevřených forem.

Previous article Big Five
Next article Bushido
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.