Bossing

    14

    Příčinou bossingu může být strach o vlastní pozici, obavy z erudovanosti podřízeného, který by mohl jeho pozici ohrozit. Dalším spouštěčem může být „tlak shora“, kdy na podřízeného vedoucí přináší frustraci z vlastního neúspěchu. „Boss“ má tak širokou škálu možností, jak svému podřízenému znepříjemnit život i jeho práci.

    Velmi oblíbené je zesměšňování, podceňování, zpochybňování znalostí, neúcta, pověřování nesplnitelnými úkoly, ukládání kontrolních otázek atd.

    Bossing je prováděn promyšleně, systematicky, se zapojením dalších kolegů, takže se propojuje s formami mobbingu. Je rafinovanější, protože ze začátku probíhá nenápadně a skrytě, ale později přerůstá do otevřených forem.

    - Reklama -