Bovis jednotka

0

V roce 1930 vynalezl měřící prostředek tzv. Bovisův biometr, který slouží jako radiestetická pomůcka. Odpovídá vlnění o vlnové délce jedné tisíciny nanometru (cca 1000 bovisů = 1 nm). Jednotky bovis popisují energii, kterou daná hmota přitahuje. Tak se může zdát, že třeba osoba nebo místo, ale i firma nebo organizace tuto energii vyzařují.

Previous article Dead-end job
Next article Vnitřní síla organizace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.