Brainwriting

0

Prezentace nápadů probíhá v písemné podobě.

Simultánní brainwriting je způsob, kdy všichni účastníci poskytují své podněty do jakési „Banky dat“ individuálně, nezávisle na sobě a současně.

Sukcesivní brainwriting je způsob, kdy všichni účastníci obdrží čisté papíry, na který napíšou alespoň jeden podnět a posunou je o účastníka dále. Ten již reaguje na podnět příchozí. Autoři prvních nápadů reagují na reakce svých kolegů.

Previous article Brainstorming
Next article Freewheeling
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.