Sobota, 2 července, 2022

Brainwriting

0

Prezentace nápadů probíhá v písemné podobě.

Simultánní brainwriting je způsob, kdy všichni účastníci poskytují své podněty do jakési „Banky dat“ individuálně, nezávisle na sobě a současně.

Sukcesivní brainwriting je způsob, kdy všichni účastníci obdrží čisté papíry, na který napíšou alespoň jeden podnět a posunou je o účastníka dále. Ten již reaguje na podnět příchozí. Autoři prvních nápadů reagují na reakce svých kolegů.

Previous article Brainstorming
Next article Freewheeling
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.