Brainwriting

0

Prezentace nápadů probíhá v písemné podobě.

Simultánní brainwriting je způsob, kdy všichni účastníci poskytují své podněty do jakési „Banky dat“ individuálně, nezávisle na sobě a současně.

Sukcesivní brainwriting je způsob, kdy všichni účastníci obdrží čisté papíry, na který napíšou alespoň jeden podnět a posunou je o účastníka dále. Ten již reaguje na podnět příchozí. Autoři prvních nápadů reagují na reakce svých kolegů.

Previous article Brainstorming
Next article Freewheeling
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.