Buddy systém

0

Tento systém znamená, že každému novému zaměstnanci je přiřazen zkušený kolega Buddy, který se jako dobrovolník stává novým kolegou a kamarádem. Mezi zodpovědnosti Buddyho patří provést a seznámit nového zaměstnance s týmem, nadřízeným a představit ho dalším zaměstnancům. Ukázka firmy, provozu, obecných procesů a systémů společnosti, firemní kultury, hodnot a důležitých kontaktů, patří také k jeho práci. Eviduje index nového zaměstnance a sleduje jeho progres v rámci adaptace zaměstnance. Je k dispozici skrze všechny otázky, problémy nebo překážky. Kvalita tohoto systému ovlivňuje úspěšnost adaptačního procesu.

Buddy systém je metoda onboardingu a sdílení znalostí, které slouží k orientaci nových zaměstnanců. Buddy systém by také měl povzbudit nového zaměstnance, aby sdílel tipy, nástroje, znalosti a techniky, které se naučil z předcházejících pracovních zkušeností. Cílem sdílení znalostí je začlenit nové myšlenky a technologie, které zlepšují organizaci. Konečně pracovník na pracovišti dává novému zaměstnanci příležitost poskytnout důvěrnou zpětnou vazbu o tom, jak probíhá proces adaptace.

 

Previous article Counselling
Next article Sociální identita
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.