Budování týmu - Team building

    128

    Většinou se jedná o vědomou a cílenou práci s týmem tak, aby byl tým schopen využívat jedinečnost každého člena. Aktivity se zaměřují na rozvoj spolupráce v týmu, zvládání náročných situací, efektivní práci a komunikaci ve spojení s rozborem a uvědoměním si fungování týmu a vědomým plánováním změn s cílem zvýšit postupně jeho efektivitu nebo produkci, případně zlepšení vztahů, procesů. Definují se čtyři typická zaměření budování týmu. První je na existenci společného cíle, na zlepšení vztahů v týmu, vyjasnění rolí anebo vyřešení nějakého specifického problému. Team building je efektivnější u velkých než u malých a středních týmů, efektivnější jsou kratší setkání než dlouhé programy

    - Reklama -