Budování týmu – Team building (TB)

0

Většinou se jedná o vědomou a cílenou práci s týmem tak, aby byl tým schopen využívat jedinečnost každého člena. Aktivity se zaměřují na rozvoj spolupráce v týmu, zvládání náročných situací, efektivní práci a komunikaci ve spojení s rozborem a uvědoměním si fungování týmu a vědomým plánováním změn s cílem zvýšit postupně jeho efektivitu nebo produkci, případně zlepšení vztahů, procesů.

Definují se čtyři typická zaměření budování týmu. První je na existenci společného cíle, na zlepšení vztahů v týmu, vyjasnění rolí anebo vyřešení nějakého specifického problému. Team building je efektivnější u velkých než u malých a středních týmů, efektivnější jsou kratší setkání než dlouhé programy

Previous article Analýza rozvojových potřeb
Next article Pracovní spokojenost
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.