Budování týmu – Team building (TB)

0

Většinou se jedná o vědomou a cílenou práci s týmem tak, aby byl tým schopen využívat jedinečnost každého člena. Aktivity se zaměřují na rozvoj spolupráce v týmu, zvládání náročných situací, efektivní práci a komunikaci ve spojení s rozborem a uvědoměním si fungování týmu a vědomým plánováním změn s cílem zvýšit postupně jeho efektivitu nebo produkci, případně zlepšení vztahů, procesů.

Definují se čtyři typická zaměření budování týmu. První je na existenci společného cíle, na zlepšení vztahů v týmu, vyjasnění rolí anebo vyřešení nějakého specifického problému. Team building je efektivnější u velkých než u malých a středních týmů, efektivnější jsou kratší setkání než dlouhé programy

Previous article Analýza rozvojových potřeb
Next article Pracovní spokojenost
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.