Sobota, 2 července, 2022

Business process reengineering

0

Pokud už není možné najít úspory v současném systému, a přesto existují požadavky na vyšší produktivitu či efektivitu systému, přichází na řadu business process reengineering. Na rozdíl od postupného vylepšování procesů předpokládá, že stávající procesy jsou úplně špatné a nevyhovující, a proto je třeba je od začátku změnit. To nabádá designéra procesu k tomu, aby se oprostil od současného procesu a jeho fungování a navrhnul proces nový ve všech aspektech.

Previous article Procesní modelování – Procesní mapa
Next article Syndrom Hybris
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.