CIRM – Continuity Integrated Risk Managemen

0

CIRM – Continuity Integrated Risk Management se skládá z pěti propojených kroků:

  • Provedení analýzy a hodnocení hrozeb a kvantifikace rizik
  • Zpracování krizového scénáře
  • Provedení auditu rizik a systém včasného varování
  • Provedení trvalého monitoringu a reportingu rizik
  • Rozhodování a realizace protikrizových opatření