Corporate Social Responsibility - CSR

0

Dnes ji překládáme nejčastěji jako společenská zodpovědnost organizací. Obecně CSR znamená konání činností, které jsou prospěšné pro společnost. Někde má CSR i rozměr aktivit, které by ve svém výsledku měly přinést nějaký zisk. Je to tedy soubor činností, který něco řeší, vyrábí, produkuje, s kladným dopadem na společnost, ale s cílem přinést organizaci zisk.

Previous article Colorstrologie
Next article CRM
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.