Corporate Social Responsibility - CSR

    13

    Dnes ji překládáme nejčastěji jako společenská zodpovědnost organizací. Obecně CSR znamená konání činností, které jsou prospěšné pro společnost. Někde má CSR i rozměr aktivit, které by ve svém výsledku měly přinést nějaký zisk. Je to tedy soubor činností, který něco řeší, vyrábí, produkuje, s kladným dopadem na společnost, ale s cílem přinést organizaci zisk.

    - Reklama -