Corporate Social Responsibility - CSR

0

Dnes ji překládáme nejčastěji jako společenská zodpovědnost organizací. Obecně CSR znamená konání činností, které jsou prospěšné pro společnost. Někde má CSR i rozměr aktivit, které by ve svém výsledku měly přinést nějaký zisk. Je to tedy soubor činností, který něco řeší, vyrábí, produkuje, s kladným dopadem na společnost, ale s cílem přinést organizaci zisk.

Previous article Colorstrologie
Next article CRM
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.