Corporate Social Responsibility - CSR

0

Dnes ji překládáme nejčastěji jako společenská zodpovědnost organizací. Obecně CSR znamená konání činností, které jsou prospěšné pro společnost. Někde má CSR i rozměr aktivit, které by ve svém výsledku měly přinést nějaký zisk. Je to tedy soubor činností, který něco řeší, vyrábí, produkuje, s kladným dopadem na společnost, ale s cílem přinést organizaci zisk.

Previous article Colorstrologie
Next article CRM
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.