CSR sociální odpovědnosti firem

    19

    (angl. corporate social responsibility, zkráceně CSR) obdobně jako koncept řízení diverzity nepředstavuje vynucené dodržování stanovených pravidel, zákonů či nařízení, nýbrž vychází z dobrovolného přesvědčení samotných podniků nebo organizací.

    - Reklama -