Dead-end job

0

Je zaměstnání, ve kterém není šance postoupit do lepšího, důležitějšího zaměstnání. Znamená také zaměstnání, které nenabízí žádnou příležitost ke zlepšení vaší situace. Specializovaný zaměstnanec pracující v malé firmě na nedostatečně rozvinutém místním trhu může mít například málo příležitostí k postupu v rámci společnosti a zároveň čelit nedostatku příležitostí mimo ni. Většina slepých pracovních míst nabízí málo nebo žádné přenositelné dovednosti a může bránit pracovníkům v kariéře v jiných společnostech.

Previous article Dovednosti ve tvaru T
Next article Bovis jednotka
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.