Delfská metoda

0

Problémem porad a besed, včetně panelových diskuzí je riziko ovlivnění stanovisek účastníků autoritou, situací, atmosférou koalic. Delfská metoda, vzniklá v americkém kosmickém průmyslu, tyto problémy řeší takto:

Skupina expertů je individuálně oslovena s žádostí o stanovisko k definované otázce. Své odpovědi zašlou organizátorům, kteří z jejich sdělení odstraní identifikační znaky, podpisy apod. Všechny odpovědí rozmnoží a zašlou všem respondentům. Ti dostanou zpět spolu se svým stanoviskem i stanoviska všech ostatních, v podobě čisté informace.

Lze na ně reagovat, ale nemusí. Znovu zašlou své opět vyčištěné odpovědi a po cca třech kolech se získá informace vysoce koncentrovaná a s vysokou hodnotou.

Previous article Freewheeling
Next article Profesiografie
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.