Delfská metoda

0

Problémem porad a besed, včetně panelových diskuzí je riziko ovlivnění stanovisek účastníků autoritou, situací, atmosférou koalic. Delfská metoda, vzniklá v americkém kosmickém průmyslu, tyto problémy řeší takto:

Skupina expertů je individuálně oslovena s žádostí o stanovisko k definované otázce. Své odpovědi zašlou organizátorům, kteří z jejich sdělení odstraní identifikační znaky, podpisy apod. Všechny odpovědí rozmnoží a zašlou všem respondentům. Ti dostanou zpět spolu se svým stanoviskem i stanoviska všech ostatních, v podobě čisté informace.

Lze na ně reagovat, ale nemusí. Znovu zašlou své opět vyčištěné odpovědi a po cca třech kolech se získá informace vysoce koncentrovaná a s vysokou hodnotou.

Previous article Freewheeling
Next article Profesiografie
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.