Demarketing

0

Cílem je dočasné, popřípadě trvalé snížení poptávky – nikoliv její úplná eliminace, ale pouze její snížení, zpomalení jejího růstu či její posun.

Previous article Top management
Next article Diferencovaný marketing
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.