Diferencovaný marketing

0

Strategie, při níž se firma zaměřuje na více cílových segmentů, každému z nich pak přizpůsobuje svoji nabídku.

Previous article Demarketing
Next article Generace X
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.