Dinosauří organizace

0

Důraz je kladen na dodržování formálních a přesně stanových postupů. Pravidelnost činností, které probíhaly v minulosti, znamená, že pro strategické myšlení je vyčleněn jen velmi malý prostor.

Previous article Komuna
Next article Kongregace bez vůdce
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.