Dinosauří organizace

0

Důraz je kladen na dodržování formálních a přesně stanových postupů. Pravidelnost činností, které probíhaly v minulosti, znamená, že pro strategické myšlení je vyčleněn jen velmi malý prostor.

Previous article Komuna
Next article Kongregace bez vůdce
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.