Dinosauří organizace

0

Důraz je kladen na dodržování formálních a přesně stanových postupů. Pravidelnost činností, které probíhaly v minulosti, znamená, že pro strategické myšlení je vyčleněn jen velmi malý prostor.

Previous article Komuna
Next article Kongregace bez vůdce
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.