Diskriminace na pracovišti

0

Problematické vztahy na pracovišti jsou motivovány některými kritérii. Rasa a etnický původ, národnost, pohlaví, věk, sexuální orientace, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor. Obětem jsou z těchto důvodů upírány například odměny, benefity nebo cokoli jiného, na co má oběť nárok. Jsou jí přiřazovány podřadné práce nebo přesčasy.

Previous article Hightech-mobbing
Next article Dissen
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.