Diskriminace na pracovišti

0

Problematické vztahy na pracovišti jsou motivovány některými kritérii. Rasa a etnický původ, národnost, pohlaví, věk, sexuální orientace, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor. Obětem jsou z těchto důvodů upírány například odměny, benefity nebo cokoli jiného, na co má oběť nárok. Jsou jí přiřazovány podřadné práce nebo přesčasy.

Previous article Hightech-mobbing
Next article Dissen
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.