Diskriminace na pracovišti

0

Problematické vztahy na pracovišti jsou motivovány některými kritérii. Rasa a etnický původ, národnost, pohlaví, věk, sexuální orientace, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor. Obětem jsou z těchto důvodů upírány například odměny, benefity nebo cokoli jiného, na co má oběť nárok. Jsou jí přiřazovány podřadné práce nebo přesčasy.

Previous article Hightech-mobbing
Next article Dissen
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.