Dissen

0

Znamená diskriminovat nebo diskreditovat. Dissen je označován jako proces, ve kterém je jedinec označen jako jiný. Je jím opovrhováno, nebo je dokonce vyřazen z kolektivu. Měřítka odlišnosti vychází z předsudků, může se jednat o náboženství, rasu, oblékání, oběť je výrazně vyšší, mladší. Roli může hrát také rozdílnost pohlaví, od většiny v kolektivu.

Previous article Diskriminace na pracovišti
Next article Sexuální obtěžování
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.