Dissen

0

Znamená diskriminovat nebo diskreditovat. Dissen je označován jako proces, ve kterém je jedinec označen jako jiný. Je jím opovrhováno, nebo je dokonce vyřazen z kolektivu. Měřítka odlišnosti vychází z předsudků, může se jednat o náboženství, rasu, oblékání, oběť je výrazně vyšší, mladší. Roli může hrát také rozdílnost pohlaví, od většiny v kolektivu.

Previous article Diskriminace na pracovišti
Next article Sexuální obtěžování
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.