Domů Dissen Dissen

Dissen

Znamená diskriminovat nebo diskreditovat. Dissen je označován jako proces, ve kterém je jedinec označen jako jiný. Je jím opovrhováno, nebo je dokonce vyřazen z kolektivu. Měřítka odlišnosti vychází z předsudků, může se jednat o náboženství, rasu, oblékání, oběť je výrazně vyšší, mladší. Roli může hrát také rozdílnost pohlaví, od většiny v kolektivu.

Exit mobile version