Diverzity management

    24

    Anglické slovo diversity se do češtiny nejčastěji překládá jako různorodost nebo různost.

    - Reklama -