Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

0

Jedná se o formu pracovního úvazku, na základě této dohody je možné vykonávat práci v průměrném rozsahu menším než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Běžně tedy do 20 hodin týdně. Limitující pracovní dobou je tedy 1040 odpracovaných hodin za 52 po sobě jdoucích týdnů. Smlouva se uzavírá písemně a zaniká uplynutím stanovené smluvní doby, či jednostranně s výpovědní dobou 15 dnů, bez nutnosti uvádění důvodu.

Previous article Balanced scorecard (BSC)
Next article Dohoda o provedení práce (DPP)
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.