Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

0

Jedná se o formu pracovního úvazku, na základě této dohody je možné vykonávat práci v průměrném rozsahu menším než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Běžně tedy do 20 hodin týdně. Limitující pracovní dobou je tedy 1040 odpracovaných hodin za 52 po sobě jdoucích týdnů. Smlouva se uzavírá písemně a zaniká uplynutím stanovené smluvní doby, či jednostranně s výpovědní dobou 15 dnů, bez nutnosti uvádění důvodu.

Previous article Balanced scorecard (BSC)
Next article Dohoda o provedení práce (DPP)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.