Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

    140

    Jedná se o formu pracovního úvazku, na základě této dohody je možné vykonávat práci v průměrném rozsahu menším než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Běžně tedy do 20 hodin týdně. Limitující pracovní dobou je tedy 1040 odpracovaných hodin za 52 po sobě jdoucích týdnů. Smlouva se uzavírá písemně a zaniká uplynutím stanovené smluvní doby, či jednostranně s výpovědní dobou 15 dnů, bez nutnosti uvádění důvodu.

    - Reklama -