Dohoda o provedení práce (DPP)

0

Jedná se o dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr. Lze ji uzavřít na dobu, která nepřesáhne 300 pracovních hodin v rámci jednoho roku. Je třeba uzavřít dohodu písemně, v opačném případě bude neplatná.

Zároveň je nutné, aby se obě smluvní strany domluvily na výši odměny z dohody a podmínkách jejího vyplacení. Dalším povinným údajem je uvedení doby, na kterou se dohoda uzavírá. Jinak se v dohodách běžně vyskytuje popis práce, která má být vykonána, její rozsah, doba odevzdání atd.

Previous article Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Next article Měkké dovednosti (Soft skills)
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.