Dohoda o provedení práce (DPP)

0

Jedná se o dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr. Lze ji uzavřít na dobu, která nepřesáhne 300 pracovních hodin v rámci jednoho roku. Je třeba uzavřít dohodu písemně, v opačném případě bude neplatná.

Zároveň je nutné, aby se obě smluvní strany domluvily na výši odměny z dohody a podmínkách jejího vyplacení. Dalším povinným údajem je uvedení doby, na kterou se dohoda uzavírá. Jinak se v dohodách běžně vyskytuje popis práce, která má být vykonána, její rozsah, doba odevzdání atd.

Previous article Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Next article Měkké dovednosti (Soft skills)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.