Dohoda o provedení práce (DPP)

    126

    Jedná se o dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr. Lze ji uzavřít na dobu, která nepřesáhne 300 pracovních hodin v rámci jednoho roku. Je třeba uzavřít dohodu písemně, v opačném případě bude neplatná. Zároveň je nutné, aby se obě smluvní strany domluvily na výši odměny z dohody a podmínkách jejího vyplacení. Dalším povinným údajem je uvedení doby, na kterou se dohoda uzavírá. Jinak se v dohodách běžně vyskytuje popis práce, která má být vykonána, její rozsah, doba odevzdání atd.

    - Reklama -