Dohoda o provedení práce (DPP)

0

Jedná se o dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr. Lze ji uzavřít na dobu, která nepřesáhne 300 pracovních hodin v rámci jednoho roku. Je třeba uzavřít dohodu písemně, v opačném případě bude neplatná.

Zároveň je nutné, aby se obě smluvní strany domluvily na výši odměny z dohody a podmínkách jejího vyplacení. Dalším povinným údajem je uvedení doby, na kterou se dohoda uzavírá. Jinak se v dohodách běžně vyskytuje popis práce, která má být vykonána, její rozsah, doba odevzdání atd.

Previous article Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Next article Měkké dovednosti (Soft skills)
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.