Dominantní pole

0

Dominantní pole je vysoce energetická soustava ovlivňující soustavy energeticky slabší. Nekonečné složitosti života jsou odrazem nekonečných obrazů, nárůstů a poklesů těchto polí, zvýšením jejich harmonických funkcí dalšími interakcemi.

Previous article Atraktor
Next article Nedualita
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.