Due dilligence

0

Je termín používaný v oblasti práva nebo financí a označující dlouhodobý proces celkového průzkumu a sběr podkladů k určité transakci. Cílem tohoto procesu je shrnout a ověřit všechna klíčová fakta důležitá pro finální rozhodnutí.

Pokud si tedy například někdo bude kupovat společnost, provede se Due dilligence, která popíše skutečné majetkové vztahy, pohledávky a závazky společnosti vůči všem.

Previous article Managing Partner
Next article Agilní management
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.