Efekt Johna Henryho

0

Odkazuje na tendenci lidí v kontrolní skupině vnímat sami sebe v nevýhodě vůči experimentální skupině a pracovat tvrději, aby překonali vnímaný nedostatek. Efekt Johna Henryho je experimentální zkreslení zavedené do sociálních experimentů reaktivním chováním kontrolní skupiny. Například v kancelářském prostředí může být některým pracovníkům poskytnut nový systém CRM, zatímco jiní používají starší nástroje, aby zjistili, zda nový CRM skutečně poskytuje konkurenční výhodu. Ti, kteří používají starší nástroje, se mohou pokusit napravit vnímanou nevýhodu například tím, že budou pracovat mimo běžnou pracovní dobu.

Previous article Hawthornův efekt
Next article Efekt Nut Island
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.