Efekt Nut Island

0

Efekt Nut Island popisuje fenomén v organizacích, kdy se týmy talentovaných zaměstnanců izolují od manažerů, což týmu znemožňuje vykonávat klíčovou funkci nebo úkol.

Efekt Nut Island je způsoben kombinací talentu v týmu, který mu umožňuje fungovat částečně autonomně, a působí jako rozptýlení mezi vedoucími, které je udržuje nesoustředěnými na tým. Poté nastává zášť, protože vedení předpokládá, že tým může fungovat nezávisle bez podpory, následuje psychologické a praktické oddělení, při kterém se tým uzavře vůči vnějším vlivům. Tým se poté začne samo regulovat, aby uspokojil vnější požadavky. Tyto problémy kromě nezájmu vedení způsobují rozpad týmu.

Efekt vznikl v souvislosti s incidentem, který způsobil znečištění v Bostonském přístavu, kde čištění a likvidace odpadních vod na ostrově Nut Island byly smluvně sjednány s externí agenturou, která utrpěla účinky popsané výše, což mělo za následek její neschopnost efektivně plnit své povinnosti a to způsobilo následné znečištění okolního přístavu.

Previous article Efekt Johna Henryho
Next article Syndrom včelí královny
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.