Eisenhowerův princip

0

Eisenhowerův princip spočívá v rozdělení úkolů dle jejich naléhavosti a důležitosti. Úkolem je přesně klasifikovat do které skupiny činnost nebo aktivita patří a podle toho si rozvrhnout svůj pracovní den, či práci na projektu nebo úkolu.

A – naléhavé a důležité

Zde jsou nezbytné činnosti, které musí být dokončeny během dne. Je nutné, aby tyto činnosti byly dobře zvládnuty nebo řízeny.

B – důležité, ale nenaléhavé

Zde jsou činnosti, které musí být dokončeny, ale ne nezbytně tentýž den. V případě, že nebyly dokončeny, jsou ihned povýšeny do kategorie A.

C – nedůležité, ale naléhavé

Tyto aktivity se mohou zdát důležité, zpravidla díky stanovenému časovému termínu, ale nejsou považovány za činnosti nezbytné. Jako takové, by měly být dokončeny, ale čas na nich strávený by měl být poměrný k jejich důležitosti.

D – neurgentní a nenaléhavé

Zde najdeme činnosti nepodstatné, které mají druhořadý dopad na výkon společnosti, jednotky nebo dílčí práci. Mohou být odloženy, případně vyřízeny ostatními.

Previous article Metoda S.O.R.U.Z.
Next article Paretovo pravidlo 80/20
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.