Elevator pitch

    4

    Jedná se o stručný text, ve kterém je shrnuto hlavní představení náplně firmy. Jedná se o firemní model, zaměření nebo přínos. Samotný název elevator pitch vychází z formy, kdy je nutné rychle, poutavě a srozumitelně představit podnikatelský záměr, osobní značku nebo firemní značku a její hodnoty důležité osobě cestou ve výtahu.

    - Reklama -