Elevator pitch

0

Jedná se o stručný text, ve kterém je shrnuto hlavní představení náplně firmy. Jedná se o firemní model, zaměření nebo přínos.

Elevator pitch

Samotný název elevator pitch vychází z formy, kdy je nutné rychle, poutavě a srozumitelně představit podnikatelský záměr, osobní značku nebo firemní značku a její hodnoty důležité osobě cestou ve výtahu.

Prezentace ve výtahu

Prezentace ve výtahu vychází z tématu, že by myšlenku v takto shrnuté podobě mělo být možné představit spolucestujícímu během cesty ve výtahu, za dobu třiceti sekund až dvou minut. Motivací této řeči je možnost náhodného setkání s významnou osobou při cestě výtahem a s tím spojená příležitost v krátkém čase tuto osobu zaujmout a získat ji pro svůj nápad nebo myšlenku.

Previous article Značka
Next article Branding
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.