Elevator pitch

0

Jedná se o stručný text, ve kterém je shrnuto hlavní představení náplně firmy. Jedná se o firemní model, zaměření nebo přínos.

Elevator pitch

Samotný název elevator pitch vychází z formy, kdy je nutné rychle, poutavě a srozumitelně představit podnikatelský záměr, osobní značku nebo firemní značku a její hodnoty důležité osobě cestou ve výtahu.

Prezentace ve výtahu

Prezentace ve výtahu vychází z tématu, že by myšlenku v takto shrnuté podobě mělo být možné představit spolucestujícímu během cesty ve výtahu, za dobu třiceti sekund až dvou minut. Motivací této řeči je možnost náhodného setkání s významnou osobou při cestě výtahem a s tím spojená příležitost v krátkém čase tuto osobu zaujmout a získat ji pro svůj nápad nebo myšlenku.

Previous article Značka
Next article Branding
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.