Emoční inteligence (EQ)

  0

  Emoční inteligenci lze chápat jako schopnost zvládat své emoce, ale také umění vcítění se do emocí ostatních.  Emočně vybavení jedinci jsou si vědomi svých slabin, ovládají usměrňovat svoje emoční reakce a dokáží se sami vnitřně motivovat, berou ohledy na pocity ostatních a dokáží je nasměrovat k požadovanému výsledku, výkonu. Takto vybavení manažeři dokáží takto řídit nejen sebe, ale také ostatní, a to mnohem efektivněji. Silné emoční kompetence manažerů v jejich týmu dokáže zvýšit celkovou výkonnost organizace.

  Emoční inteligence je vrozená a v průběhu života se vyvíjí v dalších nejrůznějších společenských interakcích. V životě ji tedy buď rozvíjíme nebo naše inteligence stagnuje, případně klesá. Lidé s vyšší emoční inteligencí snáze komunikují, navazují nové vztahy, dokážou ovládat své emoce a mít je pod kontrolou a mají celkově větší odolnost proti stresu.

  Do emoční inteligence patří tyto schopnosti.

  • Adaptabilita, flexibilita a schopnost adaptovat se na nové podmínky.
  • Asertivita, upřímnost a ochota postavit se za svá práva, svůj názor, postoj.
  • Emoční vnímání, schopnost vnímat vlastní pocity i pocity druhých.
  • Vyjadřování emocí, schopnost komunikovat své pocity druhým.
  • Řízení emocí, schopnost ovlivňovat pocity druhých.
  • Emoční regulace, schopnost kontrolovat své emoce.
  • Impulzivita, nižší pravděpodobnost podléhání potřebám.
  • Vztahy, schopnost mít plnohodnotné osobní vztahy.
  • Sebeúcta, úspěšnost, ale i sebevědomí.
  • Sebemotivace, vlastní řízenost, nižší pravděpodobnost se vzdát v nesnázi a problémech.
  • Sociální kompetence, vynikající sociální dovednosti.
  • Zvládání stresu, schopnost odolávat tlaku a regulovat svůj stres.
  • Rysová empatie, schopnost přijmout perspektivu a pohled někoho jiného.
  • Rysové štěstí, veselost a spokojenost se svým vlastním životem.
  • Rysový optimismus, vlastní sebevědomí a optimistických pohled na svět a život.
  Previous article Dress code
  Next article Executive search
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.