Emoční inteligence (EQ)

  28

  Emoční inteligenci lze chápat jako schopnost zvládat své emoce, ale také umění vcítění se do emocí ostatních.  Emočně vybavení jedinci jsou si vědomi svých slabin, ovládají usměrňovat svoje emoční reakce a dokáží se sami vnitřně motivovat, berou ohledy na pocity ostatních a dokáží je nasměrovat k požadovanému výsledku, výkonu. Takto vybavení manažeři dokáží takto řídit nejen sebe, ale také ostatní, a to mnohem efektivněji. Silné emoční kompetence manažerů v jejich týmu dokáže zvýšit celkovou výkonnost organizace.

  Emoční inteligence je vrozená a v průběhu života se vyvíjí v dalších nejrůznějších společenských interakcích. V životě ji tedy buď rozvíjíme nebo naše inteligence stagnuje, případně klesá. Lidé s vyšší emoční inteligencí snáze komunikují, navazují nové vztahy, dokážou ovládat své emoce a mít je pod kontrolou a mají celkově větší odolnost proti stresu.

  Do emoční inteligence patří tyto schopnosti.

  • Adaptabilita, flexibilita a schopnost adaptovat se na nové podmínky.
  • Asertivita, upřímnost a ochota postavit se za svá práva, svůj názor, postoj.
  • Emoční vnímání, schopnost vnímat vlastní pocity i pocity druhých.
  • Vyjadřování emocí, schopnost komunikovat své pocity druhým.
  • Řízení emocí, schopnost ovlivňovat pocity druhých.
  • Emoční regulace, schopnost kontrolovat své emoce.
  • Impulzivita, nižší pravděpodobnost podléhání potřebám.
  • Vztahy, schopnost mít plnohodnotné osobní vztahy.
  • Sebeúcta, úspěšnost, ale i sebevědomí.
  • Sebemotivace, vlastní řízenost, nižší pravděpodobnost se vzdát v nesnázi a problémech.
  • Sociální kompetence, vynikající sociální dovednosti.
  • Zvládání stresu, schopnost odolávat tlaku a regulovat svůj stres.
  • Rysová empatie, schopnost přijmout perspektivu a pohled někoho jiného.
  • Rysové štěstí, veselost a spokojenost se svým vlastním životem.
  • Rysový optimismus, vlastní sebevědomí a optimistických pohled na svět a život.
  - Reklama -