Emoční inteligence (EQ)

0

Emoční inteligenci lze chápat jako schopnost zvládat své emoce, ale také umění vcítění se do emocí ostatních.  Emočně vybavení jedinci jsou si vědomi svých slabin, ovládají usměrňovat svoje emoční reakce a dokáží se sami vnitřně motivovat, berou ohledy na pocity ostatních a dokáží je nasměrovat k požadovanému výsledku, výkonu. Takto vybavení manažeři dokáží takto řídit nejen sebe, ale také ostatní, a to mnohem efektivněji. Silné emoční kompetence manažerů v jejich týmu dokáže zvýšit celkovou výkonnost organizace.

Emoční inteligence je vrozená a v průběhu života se vyvíjí v dalších nejrůznějších společenských interakcích. V životě ji tedy buď rozvíjíme nebo naše inteligence stagnuje, případně klesá. Lidé s vyšší emoční inteligencí snáze komunikují, navazují nové vztahy, dokážou ovládat své emoce a mít je pod kontrolou a mají celkově větší odolnost proti stresu.

Do emoční inteligence patří tyto schopnosti.

 • Adaptabilita, flexibilita a schopnost adaptovat se na nové podmínky.
 • Asertivita, upřímnost a ochota postavit se za svá práva, svůj názor, postoj.
 • Emoční vnímání, schopnost vnímat vlastní pocity i pocity druhých.
 • Vyjadřování emocí, schopnost komunikovat své pocity druhým.
 • Řízení emocí, schopnost ovlivňovat pocity druhých.
 • Emoční regulace, schopnost kontrolovat své emoce.
 • Impulzivita, nižší pravděpodobnost podléhání potřebám.
 • Vztahy, schopnost mít plnohodnotné osobní vztahy.
 • Sebeúcta, úspěšnost, ale i sebevědomí.
 • Sebemotivace, vlastní řízenost, nižší pravděpodobnost se vzdát v nesnázi a problémech.
 • Sociální kompetence, vynikající sociální dovednosti.
 • Zvládání stresu, schopnost odolávat tlaku a regulovat svůj stres.
 • Rysová empatie, schopnost přijmout perspektivu a pohled někoho jiného.
 • Rysové štěstí, veselost a spokojenost se svým vlastním životem.
 • Rysový optimismus, vlastní sebevědomí a optimistických pohled na svět a život.

Previous article Dress code
Next article Executive search
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.