EVA – Economic Value Added

0

Ekonomická přidaná hodnota. Rozdíl mezi dosaženým provozním ziskem po zdanění a ziskem požadovaným podle obvyklých norem trhu.

Previous article ESOP
Next article Goodwill
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.