Neděle, 26 června, 2022

EVA – Economic Value Added

0

Ekonomická přidaná hodnota. Rozdíl mezi dosaženým provozním ziskem po zdanění a ziskem požadovaným podle obvyklých norem trhu.

Previous article ESOP
Next article Goodwill
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.