Domů Economic Value Added EVA – Economic Value Added

EVA – Economic Value Added

Ekonomická přidaná hodnota. Rozdíl mezi dosaženým provozním ziskem po zdanění a ziskem požadovaným podle obvyklých norem trhu.

Exit mobile version