Evidence based management

0

Výchozím bodem řízení založeného na důkazech je, že rozhodnutí vedení by měla být založena na kombinaci kritického myšlení a nejlepších dostupných důkazů. Důkazem rozumíme informace, fakta nebo data podporující nebo naopak v rozporu s tvrzením.

Důkazy pak mohou pocházet z vědeckého výzkumu, ale interní obchodní informace, a dokonce i odborné zkušenosti mohou být považovány za důkazy. V zásadě tedy všichni manažeři zakládají svá rozhodnutí na důkazech.

Previous article Rodinná kancelář
Next article Data driven decision making
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.