Exit interview

0

Výstupní pohovor – exit interview je rozhovor, který probíhá mezi společností a zaměstnancem, který se rozhodl z organizace odejít. Je užitečné si jej představit jako opak přijímacího pohovoru. Cílem exit interview je lépe porozumět tomu, proč se daný zaměstnanec rozhodl odejít, v naději, že společnost může zlepšit své fungování a zabránit ostatním zaměstnancům v následování.

Previous article Interetnická mediace
Next article CIPD
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.