F - PEC – Rozlišení rodinných podniků

0

Je nástroj k rozlišení rodinných podniků. F-PEC škála pracuje se třemi faktory:

  • Moc – power
  • Zkušenost – experience
  • Kultura – culture

Síla těchto třech faktorů pak ukazuje míru zainteresovanosti rodiny v podnikání.

Síla moci je dána vlastnictvím, vládou, managementem. Síla zkušenosti je dána generací vlastníka, generací aktivního managementu, generační aktivitou statutárních orgánů a počtem zúčastněných členů rodiny. Síla kultury je dána průnikem rodinných a podnikových hodnot, závazkem rodinného podnikání.

Previous article Spirituální dynamika firmy
Next article Modely kruhů – Rodinné podnikání
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.