F - PEC – Rozlišení rodinných podniků

0

Je nástroj k rozlišení rodinných podniků. F-PEC škála pracuje se třemi faktory:

  • Moc – power
  • Zkušenost – experience
  • Kultura – culture

Síla těchto třech faktorů pak ukazuje míru zainteresovanosti rodiny v podnikání.

Síla moci je dána vlastnictvím, vládou, managementem. Síla zkušenosti je dána generací vlastníka, generací aktivního managementu, generační aktivitou statutárních orgánů a počtem zúčastněných členů rodiny. Síla kultury je dána průnikem rodinných a podnikových hodnot, závazkem rodinného podnikání.

Previous article Spirituální dynamika firmy
Next article Modely kruhů – Rodinné podnikání
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.