F - PEC – Rozlišení rodinných podniků

0

V roce 2001 byl sestaven model F-PEC, tedy v překladu Family infulence through Power, Experience, Culture, dodnes je používán k porovnání rodinných podniků mezi sebou. Model tedy v sobě zahrnuje tři oblasti moc a sílu, zkušenosti a kulturu rodinné firmy. Má také další podsekce, jako jsou podíly, management, generace, hodnoty podniku a firemní kulturu rodinného podniku atd.

Je nástroj k rozlišení rodinných podniků. F-PEC škála pracuje se třemi faktory:

  • Moc – power
  • Zkušenost – experience
  • Kultura – culture

Síla těchto třech faktorů pak ukazuje míru zainteresovanosti rodiny v podnikání.

Síla moci je dána vlastnictvím, vládou, managementem. Síla zkušenosti je dána generací vlastníka, generací aktivního managementu, generační aktivitou statutárních orgánů a počtem zúčastněných členů rodiny. Síla kultury je dána průnikem rodinných a podnikových hodnot, závazkem rodinného podnikání.

Previous article Spirituální dynamika firmy
Next article Modely kruhů – Rodinné podnikání
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.