Domů F - PEC F - PEC – Rozlišení rodinných podniků

F - PEC – Rozlišení rodinných podniků

Je nástroj k rozlišení rodinných podniků. F-PEC škála pracuje se třemi faktory:

  • Moc – power
  • Zkušenost – experience
  • Kultura – culture

Síla těchto třech faktorů pak ukazuje míru zainteresovanosti rodiny v podnikání.

Síla moci je dána vlastnictvím, vládou, managementem. Síla zkušenosti je dána generací vlastníka, generací aktivního managementu, generační aktivitou statutárních orgánů a počtem zúčastněných členů rodiny. Síla kultury je dána průnikem rodinných a podnikových hodnot, závazkem rodinného podnikání.

Exit mobile version